Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh

Datum: 23.09.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave