Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta – SDOPN2

Datum: 23.09.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave