Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Župeča vas, del CEK-11

Datum: 20.12.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave