Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

Datum: 20.12.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave