Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60

Datum: 20.01.2017
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave