Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

Datum: 31.03.2017
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

 

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

UL št. 15, 31. 3. 2017