Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena

Datum: 02.04.1999
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave