Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport

Datum: 08.11.2016
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave