Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj

Datum: 26.09.2014
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave