Sklep o prekategorizaciji občinskih stanovanj

Datum: 23.10.2015
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave