Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Datum: 31.05.2013
Vir: Občina Brežice
Rubrika: Uradne objave

vsebina objave