Župan Ivan Molan o brezplačnem, brezžičnem dostopu do interneta v mestnem jedru

29.05.2013

Občina Brežice je uspešno  uresničila zadani cilj, da občankam in občanom, dijakom, študentom in turistom omogočiti brezplačni, brezžični dostop do interneta v mestnem jedru. Občina je v postopku priprave dostopa izbrala cenovno ugoden in tehnološko najnaprednejši sistem (INFO WiFi) - INFO WiFi je  javna in prosto dostopna točka  z naslovom omrežja “  WiFi-BREZICE “.