O uspešno zaključeni obnovi Prosvetnega doma Artiče