Občina Brežice podpisala Sporazum o izvedbi odpusta dolgov

19.08.2015

Brežice, 19. avgust  – Občina Brežice in javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. sta pristopila k podpisu Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov po predhodnem sestanku s predstavniki javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja. Skupaj so ugotovili, da je v občini določeno število občanov, ki so v stiski in ne zmorejo zagotoviti sredstev za plačilo dolgov, hkrati pa so opozorili tudi na načrtno izmikanje plačilu obveznosti, s katerimi se srečujejo tako šole kot javno podjetje. O višini odpisa dolgov bo sklep sprejel Občinski svet Občine Brežice potem , ko bo iz zbranih vlog za odpis dolgov razviden skupni znesek dolga in posledice za občinski proračun.