1. oktober – mednarodni dan starejših

01.10.2015

 

Brežice – V Evropi se prebivalstvo stara, podobno sliko starostne strukture prebivalcev kaže tudi Slovenija, ki ima skoraj 18 odstotkov prebivalcev starih 65 in več let.  Odstotek starejših je v občini Brežice še nekoliko višji, starostno mejo 65 in več let dosega že vsak 5. občan. Ker se občina zaveda pomena kakovosti življenja v  zrelih letih poleg z zakonodajo določenimi nalogami  za starejše namenja dodatna sredstva in preko t.i. nadstandardnih programov izboljšuje kakovost življenja starejših občanov. Ti programi so računalniško opismenjevanje starejših Migam za računalnikom, brezplačne vadbe projekta Šport ZA zdravo starost in projekt Starejši za starejše.