Rezultati javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2015

09.10.2015

Brežice, oktober - Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, zato vsako leto namenja proračunska sredstva kot spodbudo kmetijstvu. V letu 2015  Občina Brežice namenja dobrih 120.000 evrov za sofinanciranje dveh ukrepov. Sredstva razpisa t.i. prvega ukrepa so namenjena kot pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, točneje za posodabljanje kmetijskih gospodarstev v občini, kot drugi ukrep pa je pomoč namenjena za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju.