Nižji komunalni prispevek del ukrepov za razvoj podjetništva v občini

19.02.2016

Brežice, februar – Na 10. seji so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Brežice potrdili predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice. Sprememba 12. člena odloka prinaša znižani faktor dejavnosti za objekte (iz 1 na 0,7), kjer se opravljajo gospodarske dejavnosti, kar pomeni nižji komunalni prispevek za podjetja.