Župan občine Brežice Ivan Molan o projektu obnove kanalizacije Čatež ob Savi

14.03.2016

Čatež ob Savi, 14. marec – Občina Brežice po sprejetih proračunih za leto 2016 in 2017 začenja nov investicijski cikel s projektom »Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež ob Savi«. Dela v vrednosti 330.000 evrov so namenjena sanaciji 50 let starih in dotrajanih kanalov obstoječe kanalizacije, z obnovo se bosta izboljšali prevodnost in stabilnost kanalov v dolžini dobri 1.100 m.  Kot najugodnejši izvajalec del je bilo v postopku javnega naročanja izbrano podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d..