Spodbude za investicije v obrtnih in poslovnih conah

06.05.2016

Dobova, 6. maj  – Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, pri tem posebno pozornost namenja urejenim poslovnim, obrtnim in industrijskim conam, kjer so investitorjem na voljo zemljišča. V mesecu maju se zaključujejo dela urejanja Obrtne cone Dobova, kjer so investitorjem na voljo za nakup po ugodnih cenah še štiri zemljišča. Občina Brežice je objavila tudi javni razpis za subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtnih conah v občini Brežice, s katerim želi spodbuditi investicije na področju podjetništva.