Dobre temelje turizma bo Občina Brežice nadgradila s pomočjo Fakultete za turizem

16.09.2016

Brežice, 15. september  –  Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju z Občino Brežice začenja aktivnosti, ki so namenjene pripravi  Strategije razvoja turizma v občini za obdobje 2017 – 2021. Oblikovanje strategije, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega razvoja turizma, bo potekalo na podlagi analize, s katerimi se bo preverilo dejansko stanje turizma in izpostavilo tako pomanjkljivosti kot močne točke brežiškega turizma. Temeljni načrt nadaljnjega razvoja turizma bo nastal v sodelovanju med turističnimi ponudniki in organizacijami, zaposlenimi v turizmu ter zainteresirano javnostjo.