Sprejeti sklepi in odloki na 13. seji občinskega sveta

20.09.2016

Občinski svet dal  bizeljski vodovod v upravljanje javnemu podjetju

Brežice, september – Člani in članice Občinskega sveta Občine Brežice na 13. seji sprejeli sklep o oskrbi s pitno vodo v Krajevni skupnosti Bizeljsko. S sklepom se obvezna občinska gospodarska služba oskrba s pitno vodo v KS Bizeljsko, ki se oskrbuje z javnim vodovodom (v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice in Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Brežice) zagotavlja preko javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.. upravljanje vodovoda s strani javnega podjetja je bila potrjena kot najbolj ugodna tako glede kakovosti pitne vode kot glede stroškov.