Pričetek obnove železnega mostu čez Savo načrtovan v letu 2017

06.01.2017

Brežice, januar –  Eden od simbolov občine in mesta Brežice, železni ločni most čez reki Savo in Krko, potrebuje temeljito obnovo, kar je pokazal ponovni detajlni pregled stanja konstrukcije. Ugotovljeno je, da je predvsem spodnji del mostu čez Savo prizadela močna korozija in ogrozila njegovo trdnost in nosilnost, zato je nujna čimprejšnja sanacija. Občina Brežice bo obnovo izvedla v dveh fazah – najprej most čez Savo in nato most čez Krko, ki je v boljšem stanju. Občina načrtuje izvedbo postopka javnega naročanja za obnovo mostu v prvih mesecih 2017.