Soglasje Občinskega sveta Občine Brežice za izvedbo HE Mokrice povezano s sklenitvijo dogovora o novem mostu

15.02.2017

Brežice, 15. februar - Občinski svet Občine Brežice je na 16. seji razpravljal o podaji soglasja k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice. Skupna vrednost programa izvedbe infrastrukture znaša dobrih 80 milijonov evrov, pri tem pa so za  Občino Brežice in občane najpomembnejše protipoplavne ureditve in gradnja mosta čez Savo v sklopu vzhodne obvoznice, saj gre za velik poseg v prostor občine. 

Občinski svet Občine Brežice je dal soglasje k Programu izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice, ki ga je pripravilo podjetje Infra d.o.o., ter hkrati sprejel sklep, da se podano soglasje pristojnim organom posreduje po podpisu Dodatka št. 2 k Protokolu z ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice med Občino Brežice in Ministrstvom za infrastrukturo, ki predstavlja zavezo za gradnjo novega mosta čez Savo pred ali sočasno s pričetkom del gradnje HE Mokrice. V nasprotnem primeru župan Občine Brežice zadrži sprejeti sklep Občinskega sveta Občine Brežice in se zaveže k ponovnem sklicu seje Občinskega sveta, na kateri se bo ponovno odločalo o izdaji soglasja. Podpis Dodatka št. 2 k Protokolu z ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice med Občino Brežice in Ministrstvom za infrastrukturo je načrtovan za petek, 24. 2. 2017.