V Brežicah začeli graditi pločnik in kolesarsko stezo ob Dobovski cesti

18.07.2017

Brežice, 18. julij –  Pričela so se dela izgradnja dvosmerne kolesarske poti in pločnika ob Dobovski cesti v Brežicah – na odseku od rondoja Trnje do gradu Brežice. Sočasno se izvajajo tudi dela sanacije cestišča, za katera zagotavljata sredstva podjetji HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o., ki sta ob gradnji HE Brežice uporabljala cesto za dostop do gradbišča.  V letu 2017  Občina Brežice namenja cca 3 milijone evrov proračunskih sredstev za urejanje cest, pločnikov in kolesarskih stez, ki izboljšujejo dostop in prometno varnost.

Kolesarska steza in pločnik ob Dobovski cesti v Brežicah bosta dopolnila mrežo površin namenjenih kolesarjem in pešcem, v sklopu investicije pa bo občina obnovila tudi javna razsvetljavo. Vrednost del po pogodbi znaša 388.000 evrov, izvajalec del je podjetje HPG Brežice d.o.o., ki je bilo izbrano v postopku javnega naročanja. Gradnja pločnika in kolesarske steze bo predvidoma zaključena konec meseca septembra 2017, v času izvajanja del veljajo zapore cest, obvozi so urejeni.