Poleg celovite obnove glavne prometne vpadnice v mesto Brežice bo obnovljen tudi vodovod

11.05.2018

Brežice, 11. maj – V mesecu maju se izvaja celovita obnova  voziščne konstrukcije Bizeljske ceste z vzdolžnimi parkirišči in večnamenskimi potmi na obeh straneh ceste.  V sklopu projekta bo obnovljena tudi meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje in dograjena javna razsvetljava, hkrati poteka tudi menjava starega vodovoda. Vrednost obeh investicij znaša 650.000 evrov.

Predviden zaključek vseh gradbenih del oz. pogodbeni rok za dokončanje vseh del pri obnovi Bizeljske ceste je 5. 7. 2018 zaradi prireditev v juniju, ki se bodo odvijale v Brežicah, še posebej zaradi poletnega festivala Brežice, moje mesto, pa se vsi izvajalci del trudijo, da bi vsa gradbena dela predčasno zaključili do 23. 6. 2018.