Nove ureditve obnovljene Bizeljske ceste za večjo prometno varnost

24.07.2018

Brežice, julij – Občina Brežice je zaključila projekt obnove Bizeljske ceste, ki je glavna vpadnica v mestno središče Brežic. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter z ureditvijo križanj stranskih ulic z otoki, ki preprečujejo parkiranje in izboljšujejo preglednost pri vključevanju na Bizeljsko cesto, je izboljšana varnost vseh udeležencev v prometu. Ob tem projektu je Občina Brežice uredila tudi odvodnjavanje z obnovo meteorne kanalizacije na ulici in zamenjala stari vodovod ter s tem zmanjšala vodne izgube.