Sprejemno registracijski center bo vzpostavljen v primeru povečanega števila migrantov

07.09.2018

Brežice, 7. september – Na pobudo župana Občine Brežice Ivana Molana je potekal sestanek z Uradom Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov glede načrta za vzpostavitev sprejemno registracijskega centra v občini. Sestanka sta se udeležila tudi predsednik Krajevne skupnosti Dobova Mihael Boranič in predsednik Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Bogdan Palovšnik.

Direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju Urad) mag. Mojca Špec Potočar je predstavila zadolžitev Urada, da po navodilu in v sodelovanju s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve poskrbi za vzpostavitev in delovanje sprejemno registracijskih centrov na meji, če bi bilo to potrebno ob povečanje prihodov migrantov.