Občina pričela z urejanjem pokopališča v Brežicah

05.10.2018

V mesecu septembru se je pričelo urejati pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma v dveh fazah. V 2018 se je začela prva faza projekta, to so infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču.