Izjava župana občine Brežice Ivana Molana ob zapiranju poslovalnice NLB v Dobovi

12.10.2018

V občini Brežice smo zgroženi in zaskrbljeni nad odločitvijo banke NLB, da bo zaprla poslovalnico v Dobovi, ki jo uporabljajo številni prebivalci in podjetniki v kraju. Prepričan sem, da gre za neracionalno odločitev banke, ki bo močno prizadela prebivalce na obmejnem področju, kjer so že tako zapostavljeni s strani države in tako še bolj ranljivi.

Žal se ponovno dogaja, da posledice neodgovornega ravnanja države in politike nosijo naši ljudje, ki že tako živijo v težjih pogojih. Zaprtje poslovalnice banke v Dobovi ni posledica neučinkovitosti in premajhnega obsega poslovanja, ampak je kazen, ki jo je povzročila država sama z nespoštovanjem dogovora, ki ga je sklenila tedanja Vlada RS.

Ljudje na obmejnih področjih kot je Dobova smo očitno upoštevani samo takrat, kadar ima država od nas koristi, kot je bilo to leta 2015 v času migrantske krize v Sloveniji, ki se je reševala na tleh občine Brežice. Ko pa je potrebno zagotoviti ljudem, ki živijo v krajih na obrobju države, enake pogoje za normalno življenje, kot so drugje v državi, država nanje pozabi in jih žrtvuje.  Zapiranje poslovalnic je ponoven dokaza mačehovskega odnosa države do lokalnih skupnosti, ki so oddaljene od centrov moči.

Krajani so odločeni, da bodo naredili vse kar je v njihovi moči, da ohranijo poslovalnico, in občina Brežice ter sam kot župan jih pri tem podpiram.