Urejanje regionalnih cest in načrtovani novi most v občini Brežice

19.10.2018

Po besedah župana Ivana Molana v občini Brežice poteka 64 km državnih cest, tu sta tudi avtocesta in železnica, pričela se bo tudi gradnja HE Mokrice, zato je ključno dobro sodelovanje ter uskladitev prednostnih nalog med občino in direkcijo. Občina in direkcija sta v preteklosti dobro sodelovali ob obnovi državnih cest, ob katerih je občina istočasno gradila pločnike (Bizeljsko, Pohanca, Globoko).

Direkcija je občino obvestila, da poteka postopek pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo novega mostu čez Savo pri Čatežu, v letu 2019 je predvidena parcelacija in odkup zemljišč, sledi gradnja mostu v 2020. Za gradnjo mostu je predpogoj izvedeno poglabljanje Save, ki se lahko prične takoj, ko bo pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice.