Investicije v občini Brežice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mandatna obdobja:

2014 - 2018

2010 - 2014

2006 - 2010

2002 - 2006

Investicije:

NazivSredstvaMandatno obdobje
Obnova Linhartove in Trubarjeve ulice27.000,00 €2014 - 2018
Obnova odseka lokalne ceste LZ 026071 Čolnarska ulica88.561,00 €2014 - 2018
Preplastitev lokalne ceste LC 024161 Cirnik - Koritno63.254,45 €2014 - 2018
Obnova javne poti JP 524801 Ponikve - Sv. Jakob in izgradnja parkirišča64.786,00 €2014 - 2018
Obnova lokalne ceste LC 024471 Artiče - Volčje167.781,00 €2014 - 2018
Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizaciji Čatež (relining kanalizacije)256.515,88 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Borštnikova -VH Čatež)819.154,88 €2014 - 2018
Obnova mostu preko Močnika (Zg. Obrež)227.449,98 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Šentlenart-Dečno selo)1.234.509,12 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Cesta svobode-Dobova-Kapele-Župelevec-Bojsno)2.683.916,50 €2014 - 2018
Hidravlične izbolšave vodovodnega sistema v Občini Brežice (Odsek Žejno-Straža-Mrzlava vas)1.039.252,19 €2014 - 2018
Obnova lokalne ceste LC 024472 Artiče - center Artič82.125,00 €2014 - 2018
Kanalizacija Trebež94.683,09 €2014 - 2018
Modrnizacija ceste na Gorenji Pirošici po izgradnji vodovoda23.295,81 €2014 - 2018
Modernizacija cest v KS Zakoz-Bukošek-Trnje130.000,00 €2014 - 2018
Vodovod Brvi32.615,30 €2014 - 2018
Vodovod Gorenja Pirošica94.500,08 €2014 - 2018
Vodovod Dolenja Pirošica88.741,98 €2014 - 2018
Črpališče Glogov Brod (Izvedba vrtine, izgradnja črpalnega jaška, navezava obeh vrtin, obnova trafo postaje493.343,78 €2014 - 2018
Vodovod Cerina - Lačnbreg39.789,04 €2014 - 2018