Imenik KS

Predsedniki in tajniki KS 2014-2018

 

Poslovni in uradovalni čas krajevnih skupnosti kjer so zaposleni tajniki:

 

Krajevna skupnost: Poslovni čas: Uradovalni čas:
Bizeljsko

                                         

Do vzpostavitve novega sveta KS ni uradnih ur na KS Bizeljsko. Za vse zadeve vezane na delovanje krajevne skupnosti , se lahko obrnete na Evgena Volčanška, tel: 041 722 672.

Cerklje ob Krki                 

Ponedeljek 8.00 - 12.00

Sreda 8.00 - 16.00   

Petek 8.00 - 12.00

Ponedeljek 8.00-10.00

Sreda 8.00-11.00 in 15.00-16.00

Petek 8.00-10.00

Čatež ob Savi

Ponedeljek 8.00 - 12.00

Torek 8.00 - 12.00

Sreda 12.00 - 16.00

Četrtek 8.00 - 12.00

Petek 8.00 - 12.00

Sreda 12.00-16.00
Dobova

Ponedeljek 7.00 - 15.00

Sreda 12.00 - 16.00

Petek 7.00 - 14.00

Ponedeljek 8.00-15.00

Sreda 13.00-16.00

Petek 8.00-14.00

Globoko

Torek 7.00 - 15.00

Četrtek 7.00 - 15.00

Petek 7.00 - 14.00

Torek 7.00-15.00

Četrtek 7.00-15.00

Petek 7.00-14.00

Pišece

Ponedeljek 8.00 - 11.00

Sreda 8.00 - 11.00

Ponedeljek 8.00-11.00

Sreda 8.00-11.00

Šentlenart

Ponedeljek 7.00 – 15.00

Torek 7.00 - 15.00

Sreda 7.00 – 17.00

Četrtek 7.00 – 15.00

Petek 7.00 - 13.00

 

Ponedeljek 11.00 – 15.00

Sreda 8.00 – 12.00

 

Artiče

Ponedeljek 7.00 – 15.00

Torek 7.00 - 15.00

Sreda 7.00 – 17.00

Četrtek 7.00 – 15.00

Petek 7.00 - 13.00

 

Torek 8.00 -11.00

Sreda 15.00 – 17.00

Četrtek 8.00 – 11.00