Razpisi

datum: 31.01.2014

kategorija: Razpisi - krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Cerklje ob Krki objavlja Javni razpis za sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki za leto 2014.

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: KS Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki, najkasneje do: 

  -          15. 02. 2014 za projekte izvedene od januarja do aprila 2014  

-          15. 06. 2014 za projekte izvedene od maja do avgusta 2014  

-          15. 10. 2014 za projekte izvedene od septembra do decembra 2014    

 

Javni razpis  

Obrazec 1  

Obrazec 2  

obrazec 3  

vzorec kuverte