Razpisi

datum: 31.01.2017

kategorija: Razpisi - krajevne skupnosti

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16 in 82/16) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Cerklje ob Krki, svet KS Cerklje ob Krki JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2017

Besedilo razpisa Javni razpis za sofinanciranje društev v KS Cerklje ob Krki 2017

Obrazci:

Osnovni obrazec_javni razpis 2017

Obrazec za prijavo_javni razpis 2017

Kuverta_primer

Obrazec za poročilo_javni razpis 2017