Energetsko svetovanje

Logo energetsko svetovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMEN energetsko svetovalne pisarne ESP Brežice je:

dvig zavesti in odnosa do učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE).

Zastavljene cilje s področja URE in OVE se trudimo izpolnjevati z izvajanjem STROKOVNEGA, NEODVISNEGA in BREZPLAČNEGA svetovanja za gospodinjstva na področju spodnjeposavskih in bližnjih občin (Brežice, Krško Sevnica, Kostanjevica, Bistrica ob Sotli, Kozje).

Delovanje energetsko svetovalne pisarne omogoča: Ministrtsvo za gospodarstvo, ki zagotavlja strokovnost svetovalcev z licenco GI ZRMK ter Občina Brežice, ki zagotavlja prostore in lokalno promocijo. 

Prostori lokalne ENSVET pisarne so nasproti občinske stavbe v Brežicah CPB 11 na 3.nadstropju.

Svetovanje poteka vsak TOR in ČET od 16:00 do 18:00 ob predhodnem dogovoru

Svetovanje izvajajo: usposobljeni energetski svetovalci z licenco GI ZRMK:

 • Marko Pirc dipl.inž.el.        (051/344 633)
 • Matej Lesinšek univ.dipl.inž.str.   (041/659 869)
 • Medvešek Roman univ.dipl.inž.str (031/787 447)

Opis poteka svetovanja: ob najavi se občan dogovori za termin (dan in uro) svetovanja in opiše področja interesa. Na svetovanje je koristno prinesti projektno dokumentacijo objekta, da lahko na osnovi podatkov analiziramo učinkovitost rabe energije v vašem gospodinjstvu ter ocenimo možne prihranke z določenimi ukrepi. Preveri se ekonomičnost izvedbe ukrepov - vračilna doba investicije. O svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, katerega izvod pošlje stranki na dom, drugega pa vodstvu ENSVET na GI ZRMK v arhivo in strokovno presojo.

Bistvena področja svetovanja:

1. ogrevanje:

 • izbira energenta - primerjava lastnosti in cen
 • pred vgradnjo novega ali zamenjavo dotrajane peči centralnega ogrevanja
 • možnosti priprave tople sanitarne vode

2. toplotna izolacija oboda objekta:

 • izolacijska fasada, podstrešje, mansarda, izbira energetsko učinkovitih oken

3. obnovljivi viri energije:

 • sončna energija (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, sončna elektrarna - fotovoltaika)
 • geotermalna energija (zrak, zemlja, podtalnica)
 • energija lesne biomase (drva, sekanci, peleti)
 • veter

4. informacije o možnostih pridobitve nepovratnih finančnih vzpodbud - subvencij in kreditov

 • državne in občinske subvencije za URE in OVE
 • krediti s subvencionirano obrestnio mero (www.ekosklad.si ali 01/2414820)

 

Trenutna aktualna področja:

 1. obnova starejših stavb (fasada, okna, ogrevanje)
 2. novogradnje nizkoenergijske/pasivne hiše
 3. lesna biomasa - kotli na polena, sekance in pelete
 4. uporaba sončnih kolektorjev in toplotnih črpalk
 5. sončne elektrarne

 

Priporočila za občane:

 1. Zemeljski plin: kjer je omrežje zemeljskega plina je smiselna izvedba priklopa na objekt; zaradi ugodnejše cene v primerjavi s kurilnim oljem se zamenjavo z novim kotlom v objektu izvede, ko stari kotel dotraja
 2. Toplotno izolacijska fasade naj ima vsaj 12-15 cm toplotne izolacije, priporočamo preverjen SISTEM, ki ga vgradi pooblaščen izvajalec in izda račun (garancija)
 3. Podstrešje vgraditi vsaj 25-35 cm toplotno izolacijskega materiala v pravilno sestavljeni odprti konstrukciji, ki "diha"
 4. Kljub višjim cenam je na dolgi rok smiselna in ekonomsko upravičena izraba obnovljivih virov energije kot sta npr. sončni sprejemniki energije za pripravo tople sanitarne vode in lesna biomasa za ogrevanje.
 5. Izgradnja male sončne elektrarne velja trenutno za dobro naložbo zaradi ugodnih odkupnih cen z zajamčeno odkupno dobo 15 let (vračilo investicije je odvisno od inštalirane moči 8-12 let)

 

Vprašanja za energetsko svetovalno pisarno lahko pošljete tudi na elektronski naslov in odgovor boste prejeli po pošti. Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca v nadaljevanju vpišite svoje podatke z kontakt - ime in priimek, naslov in telefonska številka.

Za gibanje energetskih tokov v zgradbi si lahko ogledate grafični prikaz z osnovnimi informacijami o ustreznih sistemih (v pripravi). Za občane razširjene Spodnejposavske regije smo pripravili tudi trenutno aktualno primerjavo CEN različnih energentov (v pripravi). Postopek pridobitve dovoljenj stroški izgradnje sončne elektrarne (v pripravi).  

Letak ENSVET

Za občane pripravlja in ureja

Marko Pirc
vodja energetsko svetovalne pisarne Brežice

 

Pišite nam


7+5=