Energetsko svetovanje

Logo energetsko svetovanje ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA

ESP BREŽICE

CPB 11,

Torek in Četrtek od 16-18:00 (ob predhodnem dogovoru)

Novi Letak

Vse zainteresirane vabimo k obisku energetske svetovalne pisarne, ki je namenjena brezplačnemu svetovanju občanom na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Izvajanje svetovanja za občane sofinancira Eko sklad – slovenski okoljski javni sklad, svetovanje pa že več kot dve desetletji izvajajo usposobljeni energetski svetovalci z ustreznimi licencami. Svetovalna mreža ENSVET povezuje že 36 energetskih pisarn po vsej Sloveniji, kar je rezultat dobrega sodelovanja z občinami.

Brezplačno svetovanje v Brežicah izvajajo trije svetovalci vsak torek in četrtek. Za svetovanje se je potrebno predhodno najaviti, kar občani lahko storijo na Občini Brežice pri

ge. Zofiji Urek (07/620 5571) ali g. Branku Blaževiču (07/620 5563),

kjer se dogovorijo za termin in vsebino razgovora. Razgovor s svetovalcem traja 45 minut, nato pa svetovalec pripravi in na dom pošlje povzetek razgovora z vsemi podrobnejšimi podatki in navodili.

Prostori lokalne ENSVET pisarne so nasproti občinske stavbe v Brežicah CPB 11 na 3.nadstropju.

Svetovanje poteka vsak TOR in ČET od 16:00 do 18:00 ob predhodnem dogovoru

Svetovanje izvajajo: usposobljeni energetski svetovalci z licenco GI ZRMK:

 • Marko Pirc mag.inž.en.        (051/344 633)
 • Matej Lesinšek univ.dipl.inž.str.   (041/659 869)
 • Medvešek Roman univ.dipl.inž.str (031/787 447)

Opis poteka svetovanja:

 1.  Stranka si rezervira termin - dan in uro svetovanja in opiše področja interesa.
 2.  Na svetovanje naj občan prinese vso dokumentacijo o objektu.
 3.  Na osnovi podatkov naredimo analizo rabe energije vašega gospodinjstva.
 4.  Ocenimo možne prihranke z določenimi ukrepi.
 5.  Preveri se ekonomičnost izvedbe možnih ukrepov ter vračilna doba investicije.
 6.  Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, katerega izvod pošlje stranki na dom, drugega pa v arhiv vodstvu ENSVET na Ekosklad.

Bistvena področja svetovanja:

1. Ogrevanje:

 • Izbira energenta - primerjava lastnosti in cen.
 • Izbira nove peči centralnega ogrevanja.
 • Možnosti priprave tople sanitarne vode.

2. Toplotna izolacija oboda objekta:

 • Izolacia fasade, podstrešja, mansarde, izbira energetsko učinkovitih oken.

3. Obnovljivi viri energije:

 • Sončna energija (priprava sanitarne vode, podpora ogrevanju, sončna elektrarna).
 • Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti).
 • Geotermalna energija (zrak, zemlja, podtalnica).

4. Možnostih pridobitve nepovratnih finančnih vzpodbud - subvencij in kreditov

 

Aktualna področja:

 1. Obnova starejših stavb (menjava oken, izolacija fasade, mansarde, ogrevanje).
 2. Novogradnja nizkoenergijske ali pasivne zgradbe.
 3. Lesna biomasa - kotli na polena, sekance in pelete.
 4. Sončni kolektorji in toplotne črpalke.

 

Nasveti za učinkovito rabo energije:

 1. Kako prihraniti z enostavnimi energetskimi ukrepi?
 2. Bistveno je, da se prepreči toplotne izgube skozi obod stavbe z menjavo oken in s toplotno izolacijo stropa oz. ostrešja in fasade. Izoliran objekt je energetsko učinkovit in postane vrsta in cena energenta manj pomembna. 
 3. Podstrešje se izolira z vsaj 25-35 cm toplotno izolacijskega materiala v pravilno sestavljeni odprti konstrukciji, ki "diha" in je preprečeno navlaževanje.
 4. Toplotno izolacijska fasada naj ima vsaj 16 cm toplotne izolacije, priporoča se preverjen SISTEM, ki ga vgradi pooblaščen izvajalec in izda račun (garancija).
 5. Kljub višjim cenam je na dolgi rok smiselna in ekonomsko upravičena izraba obnovljivih virov energije kot sta npr. sončni sprejemniki energije za pripravo tople sanitarne vode in lesna biomasa za ogrevanje.
 6. Nizkotemepraturni ogrevalni sistemi (talno, stropno, stensko) potrebujejo bistveno manj energenta zaradi nižje temperature medija  sistemu, ki se praviloma segreva do 30°C.
 7. Priprava na novo kurilno sezono, mag. Damjan Korošec, energetski svetovalec mreže ENSVET

  Da pozimi ne bo težav z delovanjem kurilnih naprav, je potrebno marsikaj postoriti, preden jih damo v pogon. Pred zimo lahko nekatera enostavna dela opravimo tudi sami in postorimo še nekaj stvari, ki bodo pripomogle k čim bolj gospodarnemu ogrevanju in nas obvarovale pred izrednimi izpadi zaradi napak na opremi v času, ko jih najbolj potrebujemo.

 8. Stroški ogrevanjaEvgen Gömbös, energetski svetovalec mreže ENSVET

  V članku ugotavljamo kakšni so stroški ogrevanja v primeru uporabe različnih vrst goriv. Prikazan je primer ogrevanja družinske hiše, ogrevalne površine 150 m2, ki uporablja centralno sodobno peč na kurilno olje in porabi 1.500 litrov tega energenta. Izkazalo se je, da je energija toplote, pridobljena iz kurilnega olja, najdražja, najcenejša pa je toplotna energija, pridobljena iz polen. Glede na to, da je še vedno v uporabi veliko peči na kurilno olje in je med njimi tudi precej zastarelih, se bomo ukvarjali z vprašanjem, ali je smiselno te oljne kotle zamenjati z drugimi kotli. Hkrati bomo odgovorili tudi na to, s katerim energentom bi bilo smiselno zamenjati drago kurilno olje.

 

Grafični prikaz gibanja energetskih tokov v zgradbi ponazarja razmerja energetskih izgub med posameznimi gradbenimi elementi s katero si lahko pomagamo pri identifikaciji lokacij z največjimi izgubami.

Z okvirno primerjavo trenutnih CEN koristne energije  in dolgoročnih trendov gibanja cen (1998-2009) najpogostejših energentov lahko pomagata pri dolgoročnem načrtovanju nižanja stroškov ogrevanja.

Več o dejavnosti ENSVET je prikazano na priloženem letaku ENSVET:

Letak ENSVET

Vprašanja za energetsko svetovalno pisarno lahko pošljete tudi na  in odgovor boste prejeli po pošti. Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca pa lahko v nadaljevanju vpišite svoje podatke z kontakt - ime in priimek, naslov in telefonska številka.

Pripravil in uredil

Marko Pirc
vodja ESP Brežice

 

Pišite nam


0+6=