Oddelek za finance in računovodstvo

 

Aleksander DENŽIČ Vodja oddelka (podsekretar) tel.: 07 620 5580
Marjanica ČEPIN Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju oddelka) tel.: 07 620 5582
Sonja KLOKOČAR Finančnik VII/2 - II za glavno knjigo, DDV in proračunsko porabo  tel.: 07 620 5583
Martina NEMEC Računovodja VI za premožensko bilanco, proračunsko porabo in terjatve tel.: 07 620 5584
Karmen POLOVIČ Računovodja VI za plače in osnovna sredstva tel.: 07 620 5586
Marija PRAH Finančnik V za proračunsko porabo tel.: 07 620 5585
Marija PODGORŠEK Finančnik VII/1 za proračunsko porabo  tel.: 07 620 5581
Jana ZORKO Računovodja VI za krajevne skupnosti tel. 07 620 5587