Oddelek za pravne in splošne zadeve

Nadia VIŽINTIN Vodja oddelka tel.: 07 620 5520
Tamara NOVOSELC Dokumentalist VII/1 za urejanje dokumentarnega gradiva in administrativna opravila tel.: 07 620 5521 tamara.novoselc@brezice.si
Branka MOLDOVAN MATJAŠIČ Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju oddelka) tel.: 07 620 5522
Valerija URŠIČ Višji svetovalec za pravne zadeve tel.: 07 620 5523
Barbara ŠOBA Višji svetovalec za pravne zadeve tel.: 07 620 5524 barbara.soba@brezice.si
Ingrid MOLAN Višji svetovalec za splošne in kadrovske zadeve tel.: 07 620 5525
Aleksandra NAKANI Dokumentalist VI za urejanje dokumentarnega gradiva tel.: 07 620 5527