Oddelek za pravne in splošne zadeve

Barbara ŠOBA Vodja oddelka (podsekretar) tel.: 07 620 5520
Mateja KREAČIČ AJSTER Dokumentalist VII/1 za urejanje dokumentarnega gradiva in administrativna opravila tel.: 07 620 5521
Branka MOLDOVAN MATJAŠIČ Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju oddelka) tel.: 07 620 5522
Valerija URŠIČ Višji svetovalec za pravne zadeve tel.: 07 620 5523
Nadia VIŽINTIN Višji svetovalec za pravne zadeve tel.: 07 620 5524 nadia.vizintin@brezice.si
Ingrid MOLAN Višji svetovalec za splošne in kadrovske zadeve tel.: 07 620 5525
Aleksandra NAKANI Dokumentalist VI za urejanje dokumentarnega gradiva tel.: 07 620 5527