Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

 

David FLAJNIK Vodja oddelka tel.: 07 620 5540
Danijela GABRIČ Svetovalec za komunalno infrastrukturo tel.: 07 620 5541
Teja LEBEN Višji svetovalec za komunalno infrastrukturo tel.: 07 620 5543
Mateja HOTKO Višji svetovalec za komunalno infrastrukturo tel.: 07 620 5544
Mateja TOMŠE Svetovalec za komunalno infrastrukturo tel.: 07 620 5545
Dejan ROSTOHAR Višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka tel.: 07 620 5546
  Administrator V za KS Bizeljsko, Sromlje, Pečice    
Rajka KRIŽANAC Administrator V za KS Jesenice, Velika Dolina, Kapele tel.: 051 662 673

Marjan LOPATIČ Administrator V za KS Cerklje ob Krki, Skopice tel.: 040 870 514 marjan.lopatic@brezice.si
Milan JAMNIK Administrator V za KS Čatež ob Savi, Krška vas, Velike Malence, Mrzlava vas tel.: 051 663 033 milan.jamnik@brezice.si
Branko PROSELC Administrator V za KS Dobova in področje požarne varnosti tel.: 051 662 572 branko.proselc@brezice.si
Anica NOVOSELOVIĆ Administrator V za KS Globoko, Pišece, Zakot Bukošek Trnje tel.: 051 662 573 anica.novoselovic@brezice.si
Simona MLAKAR Administrator V za KS Artiče, Šentlenart, Brežice, Križe tel.: 040 707 665 simona.mlakar@brezice.si