Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

 

Patricia ČULAR Vodja oddelka (sekretar) tel.: 07 620 5530
Mojca BANIČ Referent za družbene dejavnosti tel.: 07 620 5531
Roman MATJAŠIČ Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju oddelka) tel.: 07 620 5532
Barbara HERCIGONJA MILOŠEVIĆ

Svetovalec s področja dela oddelka

tel.: 07 620 5533 barbara.hercigonja-milosevic@brezice.si
Damjan ŽERJAV Strokovni sodelavec VII/1 za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj tel.: 07 620 5534 damjan.zerjav@brezice.si
Vesna KRŽAN Svetovalec za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj tel.: 07 620 5535
Jasna HREN Strokovni sodelavec VII/1 za družbene dejavnosti in razvoj tel.: 07 620 5536