Kabinet župana

Ivan MOLAN Župan občine Brežice tel.: 07 620 5501
Mila LEVEC Podžupanja občine Brežice tel.: 07 620 5502 mila.levec@brezice.si

Mag. Gordana RADANOVIČ

Direktorica občinske uprave

tel.: 07 620 5510

gordana.radanovic@brezice.si
Irena RUDMAN Vodja oddelka tel.: 07 620 5505
Jasmina MOLAN Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju kabineta) tel.: 07 620 5507
Roman ZAKŠEK Višji svetovalec za zaščito in reševanje tel.: 07 620 5506
       
Nada REZELJ Poslovni sekretar VI za administrativne in protokolarne zadeve tel.: 07 620 5503
Lavra KREAČIČ Višji svetovalec za komuniciranje z javnostmi in protokol tel.: 07 620 5504
Roman OMERZU Analitik V za informacijsko komunikacijsko tehnologijo tel.: 07 620 5509