Kabinet župana

Ivan MOLAN Župan občine Brežice tel.: 07 620 5501
Katja ČANŽAR Podžupanja občine Brežice tel.: 07 620 5502

Gordana RADANOVIČ

Direktorica občinske uprave

 

 
Irena RUDMAN Vodja oddelka tel.: 07 620 5505
Jasmina MOLAN Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju kabineta) tel.: 07 620 5507
Roman ZAKŠEK Višji svetovalec za zaščito in reševanje tel.: 07 620 5506
Barbara HERCIGONJA MILOŠEVIĆ   tel.: 07 620 5508
Nada REZELJ Poslovni sekretar VI za administrativne in protokolarne zadeve tel.: 07 620 5503
Lavra KREAČIČ Višji svetovalec za komuniciranje z javnostmi in protokol tel.: 07 620 5504
Roman OMERZU Analitik V za informacijsko komunikacijsko tehnologijo tel.: 07 620 5509