Oddelek za prostor

 

Mag. Urška KLENOVŠEK Vodja oddelka (podsekretar) tel.: 07 620 5570
Katja PONGRAČIČ Višji svetovalec (za pomoč pri vodenju oddelka) tel.: 07 620 5572
Zofija UREK Administrator V za prostorsko načrtovanje tel.: 07 620 5571

Alenka LAZNIK

Višji svetovalec s področja dela oddelka

tel.:

alenka.laznik@brezice.si
Romana CVELBAR Svetovalec za prostor tel.: 07 620 5574
Tanja RUS Višji svetovalec za prostorsko načrtovanje tel.: 07 620 5573
Darko KRAMAR Svetovalec za prostor tel.: 07 620 5576
Tanja VOLČANJK Svetovalec za prostor tel.: 07 620 5575