Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

Suzana OGOREVC Vodja oddelka (podsekretar) tel.: 07 620 5560
Vilma ZUPANČIČ Referentka za javna naročila in občinsko premoženje tel.: 07 620 5561
Kristijan GAJIĆ Višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka tel.: 07 620 5562
Branko BLAŽEVIČ Višji svetovalec za investicije in investicijsko vzdrževalna dela tel.: 07 620 5563
Marina UREK Svetovalka za stanovanjske zadeve in občinsko premoženje tel.: 07 620 5564
Mateja KREAČIČ AJSTER Svetovalec za občinsko premoženje in javna naročila tel.:07 620 5566 mateja.kreacic@brezice.si
Roman OZIMC Hišnik IV za vzdrževanje občinskega premoženja tel.: 07 620 5565