Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila

VODJA ODDELKATel.:07 620 5560

 

Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila opravlja sledeče naloge:

 • Vodenje in izvajanje investicij,
 • Vodenje in izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih širšega družbenega pomena v lasti Občine Brežice,
 • Gospodarjenje z občinskim premoženjem,
 • Priprava in izvedba javnih naročil,
 • Vodenje in izvajanje aktivnosti pri urejanju občinskih stanovanj,
 • Vodenje in izvajanje aktivnosti pri urejanju poslovnih prostorov,
 • Oddaja občinskih stanovanj v najem,
 • Subvencije stanarin,
 • Oddaja poslovnih prostorov v najem,
 • Priprava in izvedba skupnih javnih naročil,
 • Vodenje energetskega knjigovodstva objektov,
 • Priprava investicijske dokumentacije.

 

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE BREŽICE


Obrazci