Gradivo za 15., 16. in 17. točko dnevnega reda 8. redne seje

datum: 13.09.2019

kategorija: Obvestila intranet

Gradivo za 15., 16. in 17. točko dnevnega reda 8. redne seje...

Objavljamo gradivo za 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 23.9.2019:

 

  • gradivo k 15. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Brežice – prva obravnava,

     

  • gradivo k 16. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice – prva obravnava,

 

  • gradivo k 17. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice – prva obravnava.