Objava gradiva - 4. in 5. točka dnevnega reda

datum: 23.09.2019

kategorija: Obvestila intranet

Objava gradiva...

 

Objavljamo gradivo k

- 4. točki dnevnega reda: Kadrovske in mandatne zadeve:

4.1 Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Cerklje ob Krki.

4.2 Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pobude občanov.

- 5. točki dnevnega reda:  Sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2019.