Objava gradiv

datum: 23.09.2019

kategorija: Obvestila intranet

Objava gradiva...

Objavljamo:

- Stališča in predloge delovnih teles občinskega sveta k vsebinam, ki so na dnevnem redu 8. redne seje

- Dodatna obrazložitev k točki 14. dnevnega reda