Vaja – požar v občinski stavbi 2013

datum: 03.10.2013

kategorija: Civilna zaščita

V četrtek, 03.10.2013 ob 13:15. uri so zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice na podlagi sklepa župana izvedli vajo za zapuščanje stavbe ob požaru...

V četrtek, 03.10.2013 ob 13:15. uri so zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice na podlagi sklepa župana izvedli vajo za zapuščanje stavbe  ob požaru v stavbi občinske uprave na naslovu Cesta prvih borcev 18 v Brežicah.  

V skladu s sedmim odstavkom 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1, 9/11 in 83/12), 11. členom Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11) in devetim poglavjem Požarnega reda št. PR 050-1-06/2012, morajo namreč lastniki ali uporabniki objektov v katerih se zbira več ljudi, najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru.  

Vaja je bila praktična, napovedana, enourna, manjšega obsega, ki jo je organiziral Kabinet župana v Občinski upravi Občine Brežice, z imenom »VAJA - POŽAR V OBČINSKI STAVBI 2013«.  

Aktivni udeleženci vaje so bili vsi zaposleni v Občinski upravi Občine Brežice in v podjetju Komunala d.o.o. ter obiskovalci, ki so se v trenutku vaje znašli v stavbi Občinske uprave Občine Brežice.  

Namen vaje je bil praktično usposabljanje evakuacije zaposlenih v Občinski upravi Občine Brežice in v podjetju Komunala d.o.o. ter obiskovalcev po evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih, s ciljem ugotovitve pomankljivosti obstoječega požarnega reda in ostale organizacije v primeru požara v objektu ter na podlagi teh, izdelava analize, predlogov za izboljšanje varnosti zaposlenih in obiskovalcev.  

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

  007  008  019

   022  A032