Pregled obrežij rek Save, Krke, Sotle in Breganice

datum: 08.10.2013

kategorija: Civilna zaščita

Pregled obrežij rek Save, Krke, Sotle in Breganice...

V torek, 08.10.2013 sta si med 16:30. in 17.30. uro pripadnika Civilne zaščite občine Brežice za namen priprave Ocene ogroženosti občine Brežice zaradi poplav, Načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice ter ugotovitev najboljših dohodov do rek za reševalne čolne za reševanje ljudi na vodi in iz vode, na svoje stroške ogledala iz zraka obrežja rek Save, Krke, Sotle in Breganice.  

Največje poplavno območje v občini Brežice je območje porečij Save, Krke in Sotle. Poplave, ki ogrožajo občino Brežice sodijo v dežno – snežni rečni režim, kar pomeni, da se pojavljajo največkrat v spomladanskem in jesenskem letnem času.  

Pravočasno ukrepanje v primeru poplav sloni med ostalimi aktivnostmi tudi na učinkovitem sistemu predvsem avtomatskih vodomernih postaj ter drugih opazovalnic, nadzoru padavin in stopljenega snega v gornjem porečju Save in Savinje ter poznavanja dostopov do rek v primeru potrebe reševanja iz vode in na vodi. Temu namenu je bil tudi namenjen ogled obrežij rek Save, Krke, Sotle in Breganice.  

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek    

  012    017  027

033  035  036

065  076  093

108