Predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida za Osnovno šolo Pišece

datum: 14.11.2013

kategorija: Civilna zaščita

Predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida za zaposlene in starše otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Pišece...

V četrtek, 14.10.2013 ob 16.30. uri je imel Roman Zakšek predstavitev razdeljevanja tablet kalijevega jodida zaposlenim in staršem otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Pišece, v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Pišece, v Pišecah.

Ob vprašanjih udeležencev na tej in preteklih predstavitvah se je izkazalo, da prebivalci občine ne poznajo dovolj dobro ukrepov za zaščito in reševanje v primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško. Zato bo Občina Brežice v prihodnje pripravila seznanitev prebivalcev z Občinskim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice.

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

   005 006 008

    011 012 014