Povišan vodostaj rek Save, Krke, Sotle in Breganice

datum: 11.11.2013

kategorija: Civilna zaščita

Reka Sava je po podatkih samodejnih hidroloških postaj (vir: ARSO) 11.11.2013 ob 7:30. uri dosegla…

Reka Sava je po podatkih samodejne hidrološke postaje na Jesenicah na Dolenjskem (vir: ARSO) 11.11.2013 ob 7:30. uri dosegla najvišjo višino tokratnih povečanih vodotokov in sicer višino 533 cm ter vodni pretok 1.524 m3/s. Ob 08:00. uri pa je že upadla na višino vodostaja 532 cm z vodnim pretokom 1.520 m3/s. Iz korita se ni razlila.  

Reka Krka pa je v nasprotju z reko Savo še vedno naraščala. Po podatkih samodejne hidrološke postaje v Podbočju (vir: ARSO) je 11.11.2013 ob 7:30. uri dosegla višino 322 cm z vodnim pretokom 291 m3/s. Ob 08:00. uri je narasla na 324 cm in imela vodni pretok 293 m3/s. Da bi ogrozila prve stanovanjske hiše v Krški vasi in Velikih Malencah bi morala narasti še dva metra. Naslednji dan, 12.11.2013 je ob 02:30. uri dosegla najvišjo višino 369 cm, z vodnim pretokom 352 m3/s ter pričela upadati. Krka, ki se je razlila iz korita je poplavila kletne prostore gospodarskega poslopja v Dolenji Pirošici ter spodnji del nekdanjega mlina v Velikih Malencah.  

Glede rek Sotle in Breganice nimamo podatkov o višini in vodnem pretoku. Sotla je ogrožala hiše v Orešju in Bračni vasi, saj bi ob povečanem vodostaju za meter, že dosegla prve stanovanjske hiše v omenjenih vaseh. Sotla je poplavila cesto proti mejnemu prehodu Orešje. Mejna prehoda ob reki Sotli, Nova vas in Rigonce sta ostala prehodna.  

Svetovalec za področje zaščite in reševanja, Roman Zakšek

  009 017 035

  037 039 047

  049 051 055

  056 058 061

  064 066 067